luni, 8 decembrie 2008

Biografia Domnului Isus


„În prima zi a anului întâi din cea de-a doua numărătoare a timpului, un prunc numit Isus , a lăsat în spatele universului hainele Sale cele veşnice şi s-a strecurat prin grilajul stelelor neobservat, poposind pe insula de lut a nemărginirii.

Mii de ani i s-a pregătit calea.

Un ţesător de vise din Ur numit printr-o asociaţie de idei Avraam i-a întins un covor de credinţă de la muntele Moria până la Emaus.

Un lucrător cu ziua din Madian, lăsându-şi la o parte ţarina clipei lui a săpat cu târnăcopul blândeţii 80 de ani bătut de vântul pustiului ca să-i deschidă o trecătoare prin muntele istoriei

Renumitul dăltuitor de psalmi din valea terebinţilor cu o praştie şi câteva pietricele a făcut de strajă în jurul Betleemului ca să-i păzească locul naşterii.

Câţiva necunoscuţi i-au făcut ieslea iar alţii i-au prins în cuie neştiute grinzile staulului.

Nenumăraţi oameni au cărat în palmele lor de ţărână, pământ şi i-au înălţat un deal de pe care să-l vadă cerul şi pământul.

O fecioară l-a coborât de pe zidul cerului în lume unde a crescut cu pâine şi cu apă obişnuită zi de zi, învăţând pe oameni cum să facă binele din orice fărâmă de clipă, din orice respiraţie oricât de neînsemnată.

Apoi a spălat pământul cu sângele Lui, ştergându-l cu cămaşa şi de atunci pe colţul de iarnă al universului, în bătaia de viscol a păcatului sub un adăpost de stele, vinde îmbrăcămintea caldă a Cuvântului lui Dumnezeu, vinde băutura fierbinte a jertfei Sale pe un dinar de credinţă, pe drahma inimii.

Rezemat de cruce cu braţele pline de daruri preţioase mă strigă invitându-mă la cel mai avantajos schimb.

Pentru lacrima Sa cât cerul, lacrima mea cât mine, cât propriul meu trup”.

0 comentarii:

 

Floar3d3colt © 2008. Design By: SkinCorner