duminică, 20 martie 2011

Meditatii zilnice
20 Martie - Cine este Dumnezeu?-„Nebunul zice în inima lui: «Nu există Dumnezeu!»..,” Psalm 53.1-Cine este Dumnezeu?Unii oameni afirmă că nu există Dumnezeu. Alţii îl consideră o fiinţă misterioa să, care nu poate fi cunoscută de nimeni,Dintre cei care recunosc existenţa Sa, unii cred că El nu Se interesează de noi, de orice amănunt din viaţa noastră. Pentru alţii, Dumnezeu şi natura sunt acelaşi lucru.Avem nevoie de o descoperire de la Dumnezeu însuşi. El S-a descoperit în Fiul Său Isus Hristos, în moartea Sa şi în învierea Sa. În Biblie, Dumnezeu ne spune cine este El:- Dumnezeu ne cunoaşte pe toţi, inclusiv gândurile, căile şi cuvintele noastre (Psalm 139.1-4)- Dumnezeu poate totul, şi nimic nu este prea mare pen­tru El (Iov 42.2)- Dumnezeu este pretutindeni, şi nimeni nu se poate as­cunde de El (leremia 23.23, 24)- Dumnezeu este neschimbat, atât în Cuvântul Său, cât şi în fiinţa Sa (Maleahi 3.6; lacov 1.17; Isaia 40.8)- Dumnezeu este veşnic; El nu are început şi sfârşit (Isaia 40.28)- Dumnezeu este sfânt şi nu poate suporta păcatul (Isaia 6.3; Habacuc 1.13)- Dumnezeu este dragoste; dorinţa Sa faţă de noi este exprimată clar în Cuvântul Său: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (loan 3.16).Aceasta este meditatia pentru ziua de azi de pe site-ul www.misiune.ro. Le primesc in fiecare saptamana pe e-mail. Daca doriti si voi sa le primiti va puteti abona pe site. Pe mine m-au ajutat de multe ori.

0 comentarii:

 

Floar3d3colt © 2008. Design By: SkinCorner